LIDMAATSCHAP

U kunt zelf de invulling en diepgang van uw inspiratiemomenten bepalen. Het digitaal magazine is gratis toegankelijk op dit platform. Maar als u kiest voor een lidmaatschap van onze club Finance Square KMO, dan opent zich een bijzonder pallet aan inspiratiemomenten, persoonlijke ervaringuitwisseling en advies. Ontdek hier of dit concept iets voor u is.

 

E-LEARNING & WORKSHOPS

We weten uit wetenschappelijk onderzoek, maar ook bevestigd door praktijkervaring in veel bedrijven dat investeren in kennis en knowhow en het ontwikkelen van specifieke vaardigheden een ongeziene sterke hefboom kunnen zijn voor de finance functie in haar streven naar meer impact, hogere efficiëntie, een succesvollere digitalisering en een effectieve invulling van de businesspartnerrol.

Maar we kennen ook de typische tegenargumenten die - zeker in KMO-omgeving - worden opgeworpen: opleiden is tijdrovend en duur, daarvoor zijn middelen noch resources, er is de verdoken kost van het werk dat niet gedaan wordt tijdens de opleiding en vooral: het is zo verdomd moeilijk om de nieuwe kennis en vaardigheden in te zetten in inzichten die op korte termijn nuttig zijn voor het bedrijf.

Als lid van Finance Square KMO bieden we je hiervoor een oplossing: minimale tijdsinvestering, geen budgetten nodig en een helpende hand om de nieuwe inzichten te implementeren in jouw bedrijf.

We geven je toegang tot ons e-learningplatform waar continue nieuwe opleidingen worden toegevoegd. Je vindt er straks (financieel) technische opleidingen, mogelijkheden om persoonlijke vaardigheden te ontwikkelen en te trainen, leiderschapstrainingen, uitwerking van nieuwe tools en technologieën en inzichten in non-financials.

U zal in een steeds groeiend aanbod van opleidingen snel uw gading vinden en de opleidingen kunnen volgen op het moment dat dit voor u het beste uitkomt en in het tempo dat u het beste ligt. De opleidingen zitten doorspekt met oefeningen en praktijkvoorbeelden. Bij iedere training geven we u ook de kans uw vragen te stellen aan de lesgevers en rechtstreeks in contact te treden met hen.

Maar er is meer, want we koppelen aan de e-learnings regelmatig workshop ‘leren via eigen praktijk’. U neemt dan als voorbereiding op de workshop eerst de e-learning door en vervolgens gaan we in kleine werkgroepen de leerstof toepassen op uw specifieke bedrijfssituatie.

 

Concreet voorbeeld: u zal binnenkort een e-learning rond werkkapitaalmanagement vinden. Als u die heeft doorgenomen komen we met enkele cursisten en de lesgever samen (jawel: op een moment en datum dat u schikt: doodle-approach!!) en maken we een werkkapitaalanalyse van uw bedrijf en bespreken we de verbetermogelijkheden. 

PEERS

Als lid van Finance Square KMO geven we u exclusief toegang tot een netwerk van peers. We zetten verschillende initiatieven op om u in contact te brengen met uw collega's uit andere bedrijven en organisaties om ervaringen te wisselen. Leren uit de inzichten van uw peers is een onbetaalbare bron van inspiratie. De concepten in dit kader kunnen diverse formats aannemen, het kunnen digitale vergaderingen zijn, maar ook vaak fysieke bijeenkomsten. De kenmerken van deze sessies zijn

  • kleinschalige bijeenkomsten in gesloten setting waarbij ervaringen worden besproken en inzichten en oplossingen met mekaar worden gedeeld.

  • mogelijkheid om zelf onderwerpen op tafel te leggen, de organisatie zorgt voor de inleiding ervan en uitwerking

  • speeddate sessies: u kunt op een snelle manier feedback en input rond diverse aspecten van een topic kunnen ingewonnen worden bij ervaren CFO’s of collega KMO finance medewerkers

 
 

MENTORSHIP

Met het mentorship programma van Finance Square KMO willen we tijdelijke, gerichte, 1 op 1 klankbord relaties tussen 2 finance professionals opzetten. We koppelen u aan een ervaren CFO van een finance mature organisatie op wiens ervaring en expertise u beroep kunt doen om van uw projecten een succes te maken.

Er zijn twee insteken waarond we een mentorship willen opzetten:

Specifiek project

U heeft de lead over een nieuw project in uw finance functie. Een digitaliseringstraject? Een financieringsdossier aan het voorbereiden? Een project om het werkkapitaal te optimaliseren? U wilt het AP proces efficiënter maken? Of u worstelt met het lastige consolidatieproces? Benoem het… en wij zoeken binnen het netwerk naar een actieve finance professional (GEEN consultant!) die veel ervaring heeft met uw uitdagingen en die zich aandient als klankbord voor uw project.

Mentor en mentee kun in onderling overleg afspreken over frequentie en waar en wanneer ze mekaar spreken, maar ook Finance Square KMO zelf zal regelmatig sessies organiseren waarbij we ook de mogelijkheid zullen creëren dat mentor en mentee mekaar privaat kunnen spreken.

Ook zullen we specifieke sessies organiseren waarin we mentors en mentees die met gelijklopende uitdagingen bezig zijn tesamen brengen om gezamenlijk inzichten en ervaringen uit te wisselen.

 

Carrière ontwikkeling

Het tweede format van mentorship richt zich vermoedelijk meer naar jonge finance professionals die op zoek zijn naar een ervaren klankbord om van gedachten te wisselen over werkgerelateerde zaken zoals een project of een idee, maar ook over zaken als carrièrestappen of persoonlijk functioneren.

Het is belangrijk dat een vertrouwensrelatie kan opgebouwd worden en dat er geen hiërarchische band is tussen mentor en mentee. In dit geval is het de mentee die de agenda van de besprekingen bepaalt. Na 1 jaar wordt een nieuwe mentor aan de mentee toegewezen. Met deze rotatie willen we een nog rijkere ervaring aanbieden. 

LID WORDEN

Finance Square KMO is een "gesloten" gemeenschap. Met ‘gesloten’ wordt bedoeld dat enkel personen die deel uitmaken van de finance functie lid kunnen worden (dus geen consultants, bankiers, software vendors,…) en dat dit lidmaatschap een absolute vereiste is om deel te nemen aan exclusieve Finance Square KMO bijeenkomsten. Dit gesloten karakter biedt twee grote voordelen: het stelt je in staat om te netwerken met peers die enorm relevante kennis en praktijkervaringen kunnen uitwisselen en het zorgt ervoor dat onze bijeenkomsten zowel een formeel als intiem, informeel karakter kunnen hebben. Dit verlaagt de drempel voor finance mensen die ‘netwerken’ niet als vanzelfsprekend ervaren. 

Daarom doen we eerst een kleine screening van uw aanvraag voor lidmaatschap vooral u effectief lid kan worden.

Vul onderstaand formulier in en u krijgt snel van ons bericht terug.

 

Ik sluit graag aan bij Finance Square KMO

Bedankt! We laten snel iets van ons horen.