top of page

CHEQROOM I FINANCE FUNCTIE KRIJGT EEN GEZICHT


In de zoektocht naar 10 miljoen dollar vers kapitaal trok de Gentse start-up CHEQROOM Federico Fiz aan. Met zijn ervaring voor de Amerikaanse markt, waar CHEQROOM de expansie ziet, kan hij als Head of Finance een cruciale rol spelen. Daarnaast kijkt hij vooral naar de interne processen en de risico’s die gepaard gaan met de groei van de onderneming. “Finance moet vooral niet disruptief zijn, wel kijken we om de werking voortdurend te optimaliseren.”


In de ambitie haar Amerikaanse expansie te realiseren, stelde CHEQROOM Federico Fiz aan in september als Head of Finance. Fiz heeft al enkele jaren ervaring met de Amerikaanse markt achter de rug en moet CHEQROOM mee introduceren in een markt vol mogelijkheden. Als equipment managent software-ontwikkelaar vond CHEQROOM ondertussen al bij enkele grote Amerikaanse spelers ingang: ESPN, Fox Sports, VICE, … maar ook enkele grote universiteiten. “Ik wil zeker mijn brede finance-rol waarmaken, ook op strategisch vlak”, vertelt Fiz. “Enerzijds heb ik veel kennis opgebouwd in de Amerikaanse markt. Het vorig bedrijf – een dochterentiteit van het Spaanse Amadeus – waar ik actief ben geweest, had een sterke focus op de US market. Ik ken de mensen, cultuur… Anderzijds wil ik met finance voorbij de cijfers gaan.”


Duidelijke roadmap voor elk departement


CHEQROOM verwerft vooral internationale bekendheid. In ons land klinkt het platform niet meteen helder in de oren. Vandaag bestaat de organisatie namelijk uit een kleinere equipe maar de ambitie ligt er wel om straks naam te maken en uiteindelijk investeerders warm te maken voor het bedrijf. Het aantrekken van Fiz om finance-zaken in-house aan te pakken, ligt ook in die lijn. “Het is mijn doel om een duidelijk roadmap te hebben voor elk departement om de strategie te ondersteunen. Elk van die operationele plannen moeten zich ook in het financieel plan vertalen. Op vandaag heb ik een vooral operationele rol als Head of Finance. Het is een sleuteldoelstelling om de business zo efficiënt mogelijk te laten opereren en elk proces zo lean mogelijk te maken. Net daarom moet ik in de eerste plaats bovenop elk proces zitten. Het finance team is vandaag onbestaand, in het verleden waren alle zaken geëxternaliseerd. Onze founder is innovative-minded en liet ook de finance-zaken over aan andere partijen. Nu zijn we op een punt gekomen dat we intern de processen willen beheren en controleren.”


In zijn strategische rol ziet Fiz niet meteen een grote strategische functie. “De finance-rol is niet commercieel gedreven en ik zal geen deel uitmaken van elke overeenkomst of conversatie. Wel moet ik het voortouw nemen wanneer we twee stappen terug moeten nemen om een goed zicht te krijgen op een bepaalde case of nieuwe markt die we aansnijden. Ik moet de analytische visie geven om het grotere plaatje te zien. Marketing en sales kunnen zich hier focussen op hun dagelijkse taken, maar het is wel onze bedoeling om hen inzichten en business intelligence te verlenen.” Niet alleen het financieel aspect was belangrijk bij de aanwerving van Fiz, ook zijn legal kennis was een grote asset voor CHEQROOM. “Komende van een multinational is tax compliance één van de belangrijke zaken voor mij. We moeten weten wie dit beheert en het bedrijf duidelijke oplossingen kunnen bieden. Op de eerste dag moet je eigenlijk al bezig zijn met taxrisico’s die zich in jaar 3-4 potentieel zullen voordoen. Tax is complex maar het is belangrijk om hier antwoorden te kunnen bieden, en liefst zo vroeg mogelijk. Ik moet de business kunnen informeren hierover in wat het kan/moet doen. Daarom is legal ook een belangrijke pijler in onze roadmap.”


Business beter leren kennen


Als Head of Finance is het allesbehalve de bedoeling van Fiz om disruptief te zijn. “De organisatie werkt op vandaag al, dat bewijzen de mensen. En dat betekent iets. Natuurlijk kan het altijd beter of meer professioneel worden. Daarom moeten we ons enerzijds zeker spiegelen aan andere bedrijven. Anderzijds is het niet de bedoeling om vertragend te werken wanneer ik de processen analyseer. Software-integratie is zeker een goed punt: welke gebruiken we vandaag? Bestaan er betere manieren? Dat staat in de tactische roadmap en we bekijken of er effectief betere manieren zijn en hoe we deze verder kunnen optimaliseren.” Vandaag ligt de focus voor Fiz vooral in het begrijpen van de business uit zijn broekzak. “Je kan helaas het hele verhaal niet uploaden via een USB (lacht). Als auditor zijnde wil ik graag diepgaan in de zaken. Ik wil dat de cijfers mij het verhaal vertellen van wat ik zie. Van daaruit moet ik als Head of Finance vertrekken: CHEQROOM uitleggen vanuit de binnenkant. Door mijn rol heb ik natuurlijk ook andere verantwoordelijkheden die belangrijk zijn voor het leiderschap van de onderneming. Ik probeer een 50/50-balans te bereiken tussen het beter kennen van het bedrijf en de taken die op korte termijn moeten gebeuren. Idealiter zou ik me 100 procent willen focussen op het beter kennen van de business maar dat kan op vandaag natuurlijk niet.”


Als de eerste financeverantwoordelijke bij CHEQROOM zal Fiz ongetwijfeld een ondernemende rol moeten hebben, net als de founder. “Ik zie mezelf als langetermijnvisionair voor de organisatie. Helaas anticiperen we meer op de risico’s dan dat we goed nieuws brengen. Als ik mezelf hoor praten en zie rapporteren, dan schrik ik ervan hoe negatief ik soms kan zijn. Ik ben vaak al bezig met hetgeen dat verkeerd kan gaan in de toekomst. Onze job bestaat te veel uit het aanpakken van problemen uit het verleden, terwijl we net zouden moeten vertellen welke problemen er zich morgen gaan voordoen en wat we daar vandaag aan doen. Het is mijn visie om die toekomstblik te hebben. Helaas kunnen we nog niet zo creatief zijn omdat we aan het begin van het verhaal staan. Nu moeten we vooral strategisch nadenken en dat bewustzijn creëren bij het management. Zij kennen de risico’s niet en daar moet ik hen van bewust maken. En dat lukt. Ik denk dat het belangrijk is om een goede persoonlijke relatie te hebben met de stakeholders en het mogen eens of oneens zijn met elkaar. Dit om de organisatie zo snel en levend mogelijk te houden.”


“Start-up is een voordeel”


Is het dan eenvoudiger om te starten in een start-up die tot dan geen interne finance functie kende? “Het goede en het slechte is dat ik niemand vervang… In een groot bedrijf kent iedereen het finance departement, de procurement, accountancy, treasury, … Hier is dat niet het geval. In de allereerste meeting merk je meteen: zal het management dit leuk vinden of niet? Zal ik politie zijn of niet? Het is alvast goed dat ik een platform krijg om in overleg te treden met alle stakeholders en finance uit te leggen. Ik zie dat als iets heel positief. Natuurlijk is er een educatief gedeelte. Je moet iedereen uitleggen wat we doen en wat niet, en bijsturen waar nodig. Uiteindelijk begrijpt iedereen dat wel.”


CHEQROOM kijkt uitdrukkelijk naar de Amerikaanse markt. Wil dat zeggen dat er behalve cultuur en mensen ook gedacht moet worden aan forexrisico? “Dat is iets dat we willen aanpakken op de middellange termijn. Recent fluctueerde de US dollar ook… We zullen een hedge cover initiëren want we weten wat het valutarisico inhoudt. Het is geen business of financial risk voor CHEQROOM maar we moeten er zeker wel rekening mee houden.”

 
CHEQROOM ontwikkelt equipment management software voor de entertainment- en technologiesectoren. Het zorgt voor overzicht in het beheer van apparatuur voor het creëren van film-, video- en geluidsmateriaal. Onder meer Google en Amazon zijn klanten van deze Gentse start-up, die bijna 7 jaar geleden het levenslicht zag. Sinds dit jaar is het op zoek naar 10 miljoen dollar kapitaal voor de Amerikaanse expansie.
bottom of page