top of page

WORKSHOPS

PLANNING

- Dinsdag 29 november: budgetteren en forecasten

- Dinsdag 6 december: werkkapitaal & cash

- Dinsdag 24 januari: data en analyse

- Dinsdag 28 februari: investeringsbeslissingen maken

- Dinsdag 28 maart: performance management - KPI's

- Dinsdag 25 april: finance voor de business

- Dinsdag 30 mei: business process management

- Dinsdag 13 juni: groei managen en financieren

- Dinsdag 26 september: presentatieskills

- Dinsdag 24 oktober: het bedrijf groeit, hoe groeit finance mee?

DINSDAG 24 JANUARI - DATA EN ANALYSE

In deze workshop wordt dieper ingegaan op data en hoe je die analyseert. De digitalisering betekent een enorme groei van de hoeveelheid data binnen bedrijven. In het huidige tempo verdubbelt de hoeveelheid elke twee jaar. Dat is een enorme groei die natuurlijk beheerd moet worden, wat ook een uitdaging vormt voor veel bedrijven. Welke data van die hoeveelheid is relevant? Hoe beheer en analyseer je die? En, misschien de belangrijkste vraag, hoe genereer je daar concrete, behapbare inzichten en conclusies uit? Deze workshop biedt een antwoord op die vragen.

PROGRAMMA

18:00 - Ontvangst met hapje en drankje

18:35 - Workshop

21:00 - One for the road

 

INSCHRIJVEN

250 euro

DINSDAG 28 FEBRUARI - INVESTERINGSBESLISSINGEN MAKEN

Tijdens deze workshop leren de deelnemers om investeringsbeslissingen te maken aan de hand van een fictieve case. Om daarmee meteen aan de slag te kunnen gaan tijdens de workshop leren ze de berekeningen op voorhand maken door een e-learning. Die e-learning behandelt onder andere de belangrijkste principes van een investeringsanalyse; het stappenplan; berekening van de ROI, het gemiddeld boekhoudkundig rendement; mogelijke hidden costs; etc. Maar wat betekenen die resultaten nu precies? Tijdens de workshop ga je aan de slag met de analyse van deze resultaten om goed onderbouwd advies te kunnen geven over de investering. 

PROGRAMMA

18:00 - Ontvangst met hapje en drankje

18:35 - Workshop

21:00 - One for the road

INSCHRIJVEN

250 euro

DINSDAG 28 MAART - PERFORMANCE MANAGEMENT: KPI'S

Hoe kan je als bedrijf succesvol de stap zetten naar het opzetten en gebruik van key performance indicators? Deze workshop helpt jou als bedrijf om succesvol de stap te zetten naar het opzetten en gebruik van key performance indicators. Voorafgaand aan deze sessie loop je eerst een e-learning door. Die behandelt onder andere waarom en wanneer je KPI’s moet gebruiken, het opstellen ervan, maar ook de verschillende soorten indicatoren, de evaluatie, visualisatie, etc. In de workshop ga je zelf praktisch aan de slag en pas je deze kennis meteen toe, door de KPI’s van een complexe case te definiëren en meten.

PROGRAMMA

18:00 - Ontvangst met hapje en drankje

18:35 - Workshop

21:00 - One for the road

INSCHRIJVEN

250 euro

DINSDAG 25 APRIL - FINANCE VOOR DE BUSINESS

Tijdens de workshop ‘finance voor de business’ leren we de deelnemers om de link tussen finance en de business te leren begrijpen, vooral om het belang van de finance functie te onderstrepen. Het gaat hier verder dan enkel de relevantie van finance duiden, maar je werkt in deze workshop actief met de cijfers van jouw eigen bedrijf en die van de andere deelnemers. Je neemt je cijfers mee naar de workshop zodat die (anoniem) geanalyseerd, bediscussieerd en vergeleken kan worden. Op die manier leer je je eigen business te kennen en herkennen, aan de hand van je cijfers. Om daar meteen mee aan de slag te kunnen gaan is er een e-learning beschikbaar die de deelnemers op voorhand doornemen.

PROGRAMMA

18:00 - Ontvangst met hapje en drankje

18:35 - Workshop

21:00 - One for the road

INSCHRIJVEN

250 euro

DINSDAG 30 MEI - BUSINESS PROCESS MANAGEMENT

Verschillende processen van bedrijven worden steeds verder geautomatiseerd in alle departementen, van de productie tot de administratie. Daarbij is ook elk cijfer dat terecht komt bij het finance departement het resultaat van een proces, zoals interne rapportering, een geconsolideerde jaarrekening, etc. Om die processen te robotiseren zijn steeds meer technieken en software beschikbaar. Deze processen zitten echter vaak zeer complex in elkaar, dus een belangrijke eerste stap is om die zo veel mogelijk te optimaliseren. De workshop ‘business process management’ (BPM) leert jou om end-to-end bedrijfprocessen zo goed mogelijk in kaart te brengen en te analyseren. Met een fictieve case ga je dieper in op een proces: welke controles er ingebouwd moeten worden, welke verantwoordelijkheidsdomeinen er binnen dat proces liggen, etc.

PROGRAMMA

18:00 - Ontvangst met hapje en drankje

18:35 - Workshop

21:00 - One for the road

 

INSCHRIJVEN

250 euro

DINSDAG 13 JUNI - GROEI MANAGEN EN FINANCIEREN

Als een bedrijf groeit, lijkt dit alleen maar positief. Groei gaat echter gepaard met hogere en meer kosten, zoals voorraadkosten, openstaande vorderingen, nodige investeringen, etc. Groei betekent dus een groter beslag op uw werkkapitaal. Om dit correct in kaart te brengen en de impact van de groei op de cashbehoeften van je organisatie in te schatten, is een financieringsplan nodig. Daarna zal ook bepaald moeten worden er alternatieve bedrijfsfinanciering nodig is. In deze workshop zal je aan de hand van een complexe case een financieringsplan opstellen. 

PROGRAMMA

18:00 - Ontvangst met hapje en drankje

18:35 - Workshop

21:00 - One for the road

INSCHRIJVEN

250 euro

DINSDAG 26 SEPTEMBER - PRESENTATIESKILLS

Als finance professional is het belangrijk om te kunnen rapporteren over cijfers op een efficiënte, overtuigende en behapbare manier. Jij kent de facts en figures van het bedrijf door en door, maar meestal is dat niet het geval voor jouw publiek. Het is dan ook een uitdaging om op korte tijd de essentie van jouw boodschap op een duidelijke en overtuigende manier over te brengen. Deze workshop focust op dit probleem en reitk jou handvaten aan om de volgende pitch of presentatie goed te brengen naar jouw doelpubliek. Tijdens deze workshop geef je ook zelf een presentatie, waardoor je de kans hebt om toe te passen wat je net geleerd hebt, en krijg je ook meteen feedback. 

PROGRAMMA

18:00 - Ontvangst met hapje en drankje

18:35 - Workshop

21:00 - One for the road

INSCHRIJVEN

250 euro

DINSDAG 24 OKTOBER - HET BEDRIJF GROEIT, HOE GROEIT FINANCE MEE

Wanneer je onderneming groeit, moet het finance departement natuurlijk meegroeien en verder geprofessionaliseerd worden. Dat houdt in dat processen en structuren anders ingericht zullen moeten worden. Administratieve processen bijvoorbeeld moeten geoptimaliseerd en uiteindelijk gedigitaliseerd worden. In deze workshop worden handvaten aangereikt om de processen en structuren binnen de finance functie onder de loep te nemen, te optimaliseren en mee te laten groeien met het bedrijf. 

PROGRAMMA

18:00 - Ontvangst met hapje en drankje

18:35 - Workshop

21:00 - One for the road

INSCHRIJVEN

250 euro

bottom of page